VÄLKOMMEN TILL BRF SKUTEHAGEN1!

Syftet med föreningens hemsida är att informera alla medlemmar om de händelser som berör oss alla och samtidigt uppmuntra till engagemang och grannsamverkan (trivsel) i vårt fina område.

FACEBOOK

Styrelsen har en grupp på Facebook där föreningens medlemmar kan söka medlemskap och därefter på ett snabbt och enkelt sätt få del av information som gäller området. Gruppen heter: BrfSkutehagen1

Det finns även en Facebook grupp öppen för boende i området den hittar ni här: Brf Skutehagen Allmänt. Det är en grupp för att kunna hjälpa och informera varandra om saker som sker i området, för att bygga en ännu härligare grannsämja.